Tác giả Chức Nghiệp Gà Mờ - Danh sách truyện của tác giả Chức Nghiệp Gà Mờ

Chức Nghiệp Gà Mờ

Từ Quỷ Cốc Sạn Đạo té xuống Khương Kỳ, vốn cho là mình chết chắc, chưa từng nghĩ, vừa mở mắt lại đi vào Siêu Thần Học Viện Trái Đất, tại một cái thần bí hệ thống tác dụng dưới, hắn trở thành Siêu Cấp Chiến Sĩ, từ đó, hắn bước lên chỉ huy Trái Đất tiến vào Hư Không thời đạ
Chương mới nhất: Chương 421: Đại Kết Cục