Tác giả Kim Ti Biên Nhãn Kính - Danh sách truyện của tác giả Kim Ti Biên Nhãn Kính

Kim Ti Biên Nhãn Kính

Ma vương: "Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, muốn sống vẫn là muốn chết?" Nhân vật chính: "Muốn chết ." Ma vương: ". . ." Trở lên đơn thuần vô nghĩa, bởi vì quyển sách không đùa bức . Chân thực bản giới thiệu vắn tắt: Ma vương: "Lão tử là ma vương