Tác giả Mặc Hải Lam Băng - Danh sách truyện của tác giả Mặc Hải Lam Băng

Mặc Hải Lam Băng

Đây là một bộ dùng điện ảnh hóa thủ pháp sáng tác khoa huyễn cố sự, lật đổ truyền thống võng văn phong cách, để cho chúng ta tới chia sẻ một trận thị giác thịnh yến! Trải qua một lần linh hồn rung động! Lâm Thế Hùng, ngoại hiệu Lâm Thi Huynh, một thế giới tầng dưới chót tiểu