Tác giả Ngã Thị Mặc Thủy - Danh sách truyện của tác giả Ngã Thị Mặc Thủy

Ngã Thị Mặc Thủy

Chắc hẳn ai đọc truyện này cũng đã từng đọc qua Chấp Ma ( Hợp Thể Song Tu) của lão Mặc ít nhất một lần, tác phẩm này được lão viết trước Chấp Ma nên bút lực chưa cao thâm lắm, truyện kể về Tôn Thiệu - Tử Đấu Tiên Hoàng trọng sinh Tây Du thế giới một đường tu chân đến hoàn t

Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu) Ta như chấp ma, Thiên Địa Vô Tiên! Ta như chấp thiên, Thiên Địa không Ma! Đây là một cái mở đầu ở Vũ Chi Tiên Giới cố sự, một cái "Mệnh ta như điệp chém Luân Hồi" thế giới! Nhìn lại phàm trần như khói, nở nụ cười phai nhạt Minh Nguy