Tác giả Ngự Kiếm Môn - Danh sách truyện của tác giả Ngự Kiếm Môn

Ngự Kiếm Môn

Trạch nam Tôn Vũ, ở một lần chuyện ngoài ý muốn bên trong xuyên qua đến Long Châu thế giới Hắn không chỉ toại nguyện trở thành một tên người Saiya, còn mở ra chỉ có Hokage thế giới mới có Sharingan "Bất kỳ cao thâm chiêu thức, huyền skill, hết thảy phục chế hạ xuống làm v

Sống lại đến Long Châu thế giới trở thành Songoku, ta biểu thị áp lực rất lớn! "Frieza, nghe nói ngươi rất sợ màu vàng người Saiya? Nếu không ta biến cái màu xanh lam đi, màu xanh lam người Saiya ngươi có sợ hay không?" "Lại nói Cell, ngươi không phải có thể