Tác giả Nguyên Thủy Tù Trường - Danh sách truyện của tác giả Nguyên Thủy Tù Trường

Nguyên Thủy Tù Trường

Cơ duyên xảo hợp, Lý Vĩ đạt được đại lãnh chúa hệ thống, tiến về Somalia trồng trọt, chăn thả, bắt cá, khai thác mỏ, phát triển kinh tế, huấn luyện hắc thúc thúc dân binh; còn muốn giáo dục một đám tiểu thí hài nhi! Đạp vào thăng cấp lãnh địa con đường, hết thảy
Chương mới nhất: 302 đại kết cục