Tác giả Ta Bản đạm Nhiên - Danh sách truyện của tác giả Ta Bản đạm Nhiên

Ta Bản đạm Nhiên

Nhiệt độ là do vật thể Nguyên Tử tốc độ vận động để cân nhắc, tốc độ càng nhanh nhiệt độ càng cao, nhưng là khi vật thể lạnh lại sẽ giảm bớt Nguyên Tử vận động, đương vận di chuyển hoàn toàn đình chỉ lúc, đã bảo Tuyệt Đối Linh Độ. Diệp Khai lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười,