Tác giả Tam Thiên Đấu - Danh sách truyện của tác giả Tam Thiên Đấu

Tam Thiên Đấu

Khi Lạc Phong đang đùa giỡn Loli bị báo động chạy trối chết về sau, nhặt được một viên có thể qua lại khác biệt thế giới chiếc nhẫn. Xạ điêu, thiên long, tử thần, zombie, nữ quỷ. . . . . Các loại thế giới, các loại đặc sắc. Lúc đầu hệ thống để Lạc Phong xuyên qua, Lạc Phong là cự
Chương mới nhất: Lời cuối sách